Skip Navigation

Forælder

Hvordan kan du som forælder hjælpe dit barn, som kommer hjem fra skole med beskeden, om at klassen skal i praktik i en  uge?

Som forælder spørger du måske dig selv, om dit barn vil have glæde af praktik.

Hvis du har været i praktik i grundskolen, kan du sikkert huske, hvor det var, selv om det ligger en del år tilbage. Det kan de fleste voksne.

Undersøgelser peger på, at praktik er den vejledningsaktivitet i grundskolen, som sammen med brobygning på ungdomsuddannelserne, hjælper de unge bedst ift. at træffe uddannelsesvalget efter 9. klasse.

Praktik er ” én brik i det puslespil de unge, er ved at samle”, som i den sidste ende gør dem i stand til at træffe et valg om, hvad de skal efter grundskolen.

Før, under, og efter praktik kan skolen og du som forælder hjælpe dit barn til at reflektere over de oplevelser han/hun har.

At være væk fra skolen og på en arbejdsplads, vil for mange unge være en helt ny situation, så det er vigtigt du interesserer dig, og bakker op.